Welcome to wessuwan.com

บริการทั่วไป ฉีดยาศพ รถเคลื่อนย้ายศพ

บริการทั่วไป

 • ติดต่อวัดจองศาลา โต๊ะเก้าอี้
 • รับศพไปบำเพ็ญกุศล
 • จัดเตรียมโลง
 • จัดพิธีรดน้ำศพ
 • จัดดอกไม้พวงหรีด
 • ติดต่ออาหารเลี้ยงแขก
 • ป้ายงานศพ ป้ายชื่อข้างโรงศพ

บริการฉีดยาศพ

 • บริการฉีดยารักษาสภาพศพโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ประสบการ์กว่า 20 ปีี การฉีดยารักษาสภาพศพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเน่าเปื่อย โดยใช้น้ำยาฟอร์มาลีนฉีดให้กับศพในปริมาณที่จะช่วยให้ศพไม่เกิดการเน่าเสีย และบริการการแต่งหน้าศพให้ดูเหมือนสภาพปกติ(ในกรณีที่ผู้ตายประสบอุบัติเหตุ)

การคิดค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น

 • ฉีดยารักษาสภาพศพที่ปกติ ราคา 1,500 บาท
 • ฉีดยารักษาสภาพศพที่ประสบอุบัติเหตุ ราคาขึ้นอยู่กับสภาพของศพและปริมาณยาที่ใช้
 • ฉีดยารักษาสภาพศพที่ติดเชื้อ (เช่น HIV) ราคาขึ้นอยู่กับสภาพของศพและปริมาณยาที่ใช้

 


บริการรถเคลื่อนย้ายศพ

 • บริการรถตู้ และรถยนต์ใช้บรรทุกหีบศพที่มีความยาวสูงสุด 1.9 เมตรและกว้าง 28 นิ้ พร้อมมีพนักงานคอยอำนวยความสะดวกอีก 2 นาย

บริการเคลื่อนย้ายศพ