Welcome to wessuwan.com

 

การบริจาคโลงศพ... เพื่อศพไ้ร้ญาติหรืิอผู้มีรายได้น้อย

  • สำหรับผู้ประสงค์จะบริจาค : สามารถแจ้งชื่อ - นามสกุล และเบอร์ติดต่อกลับได้ที่ คุณสมพร ลิ่มสกุล โทรศัพท์ : 076-220867, 076-217820 มือถือ : 081-8924420 Email : splimsakul@gmail.com เมื่อมีผู้มาขอรับบริจาค ทางร้านจะติดต่อกลับไปยังผู้ที่จะบริจาคเพื่อแจ้งให้ทราบ (ราคาโลงศพ) ทางร้านไม่รับบริจาคเงินสด
  • สำหรับผู้ที่จะขอรับบริจาคโลงศพ : สามารถติดต่อได้ที่ร้าน พร้อมนำเอกสารดังนี้
    • สำเนาใบมรณะบัตร 1 ใบ
    • สำเนาบัึตรประชาชนผู้ขอ 1 ใบ

อานิสงค์ของการบริจาคโลงศพ

  • การบริจาคโลงศพ จะได้อานิสงส์แรงยิ่งนักการทำบุญเช่นนี้จะช่วยเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่ง สามารถต้านเคราะห์ภัยหนักต่างๆและผ่อนหนักเป็นเบาได้